FANDOM


Dữ liệu trang

Higashi Statistics
Tổng số
Trang: Hình ảnh:
Thành viên: Administrators:
Sửa đổi:
Ban Quản Trị
Bureaucrats:
Administrators:
Chat moderators:
Forum moderators:
Rollback:

Dữ liệu lượt xem (Update 12/02/2016)

Ghi chú: Dữ liệu thu thập được tính trong vòng 30 ngày

  • Đây là các file Flash và các bảng sẽ được tự động update theo từng ngày. Các bạn cũng có thể tương tác với các biểu đồ này ví dụ như biểu đồ dạng Tròn (hay Pie Chart) có thể xoay được để dễ nhìn các thông số hơn, chuyển sang dạng 2D hoặc 3D. (Đã hỏng hoàn toàn)
Tính từ ngày mình khởi động việc thu thập dữ liệu của Sonako bằng GA. (20/8/2014)

Biểu đồ thể hiện sự phát triển của Higashi qua các tuần.

http://i.imgur.com/8LUu5Gy.png

Biểu đồ thể hiện sự phát triển của Higashi qua các tháng.

http://i.imgur.com/ls3UKop.png


Các thống số khác

Do wikia không hỗ trợ embed code iframe 1 cách bừa bãi nữa nên các bạn chịu khó vào xem tại link sau

http://www.seethestats.com/stats/16059/PageviewsByPageTitle_868515eb0_ifr.html

http://www.seethestats.com/stats/16059/VisitsBySource_f93f14bdf_ifr.html

http://www.seethestats.com/stats/16059/Pageviews_b78f5c114_ifr.html

http://www.seethestats.com/stats/16059/UniquePageviews_8360239b5_ifr.html

http://www.seethestats.com/stats/16059/Visitors_ce2c08079_ifr.html

http://www.seethestats.com/stats/16059/Visits_292e5d877_ifr.html