FANDOM


Theo dõi những hoạt động gần đây của Baka Tsuki kèm thêm những tính năng cao cấp hơn so với trang theo dõi của họ như Xem thay đổi không cần rời bỏ trang hay Tự động làm mới (auto-refresh)... tương tự những tính năng hiện có trên Higashi wiki.

Chỉ chạy trên giao diện máy tính. Nếu bạn xem trên di động, hãy chuyển sang giao diện máy tính: tại đây

Các bạn có thể dễ dàng vào trang này bằng cách gõ tên Bakatsuki vô thanh tìm kiếm của Higashi. Kết quả đầu tiên sẽ trỏ tới trang này.

  • baka-tsuki.org&scriptdir=project&bgcolor=none

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.