Topic này là nơi hướng dẫn cùng như chia sẻ, hỏi đáp chung về các vấn đề sử dụng wiki.

Các topic cần chú ý:

Cẩm nang dành cho bạn đọc (có 1 số hướng dẫn giúp tận dụng Higashi wiki hiệu quả ở đây): http://higashi.wikia.com/wiki/C%E1%BA%A9m_nang_Higashi_(D%C3%A0nh_cho_b%E1%BA%A1n_%C4%91%E1%BB%8Dc)

Chèn Emoticon: http://higashi.wikia.com/wiki/Thread:31187

Cách up bản dịch từ Word, các web khác sang trang Higashi wiki:

+ Maththunder: http://higashi.wikia.com/wiki/Thread:29706

+ Daicasuperman: http://higashi.wikia.com/wiki/Thread:26645

Upload Hình minh họa hàng loạt: http://higashi.wikia.com/wiki/Thread:12950

Các dạng code thường dùng trên wiki: http://higashi.wikia.com/wiki/Thread:31192

Thông báo các tính năng mới update cho trang Higashi wiki: http://Higashi.wikia.com/wiki/Thread:29062